Selecteer een pagina


BESCHRIJVING

beschrijving
beschrijving

Het Carevolution project is erop gericht de competenties voor de thuiszorgmedewerkers te beschrijven en ontwikkelen tot een bruikbaar Europees beroepsprofiel met aansluitende leer- en lesmaterialen.

Waarom een Europees beroepsprofiel?

Inspelen op de zorgbehoeften van ouderen en mensen met een chronische aandoening is een uitdaging.

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom het eigen huis en in de eigen leefomgeving. Er is goede coördinatie en informatie-uitwisseling tussen betrokkenen nodig om kwaliteit en continuïteit van zorg te bieden.

In verschillende Europese landen ontstaan steeds meer modellen en goede voorbeelden van integrale zorg en ketensamenwerking die hieraan bijdragen. Vaak zien we in deze modellen een verschuiving van reactieve zorg naar preventie en proactieve zorg. Andere kenmerken van deze voorbeelden zijn:

  • Een persoonsgerichte aanpak,
  • Vroege signalering,
  • Gebruik van nieuwe technologie,
  • Regie bij de cliënt en
  • Een aanpak die is gericht op gemeenschappen en wijken.

Thuiszorgmedewerkers van verschillende niveaus hebben een belangrijke rol in dit proces. Door alle nieuwe taken zouden zij nog meer waarde kunnen toevoegen en zorgen voor waarborging van kwaliteit van zorg en veiligheid van en voor de cliënt.

We constateren dat de huidige beroepsprofielen en kwalificatiestandaarden voor thuiszorgmedewerkers op Europees niveau nog beter kunnen aansluiten bij de context van integrale zorg en ketensamenwerking.

Het lijkt dan ook zinvol om de beroepsprofielen en kwalificatie-eisen voor deze groep op Europees niveau te actualiseren. Zo kunnen nieuwe competenties – die samenhangen met integrale zorg en ketenzorg en een bijdrage leveren aan bijdragen aan de kwaliteit van integrale zorg in Nederland en Europa – worden toegevoegd.

Het project wordt ondersteund door het Erasmus + programma van de Europese Unie binnen Key Action 2: Cooperation for innovation and exchange of good practice. (Project nummer: 2015-1-ES01-KA202-015541).

DOELEN

doelen
doelen

De doelstellingen van Carevolution zijn:

1

De Europese rol definiëren van zorgprofessionals in de thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.

2

Ontwikkelen van een nieuw Europees-breed beroepsprofiel voor zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.

3

Ontwikkelen van nieuwe, Europese curricula en leermaterialen die aansluiten op de leerbehoeften en die passen bij het vergaren van nieuwe competenties van zorgprofessionals in de integrale thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

proyecto carevolution