Selecteer een pagina

2e internationale projecttbijeenkomst (Bologna, Italië)

Nieuws | 0 Reacties

projecttbijeenkomst

Op 20 en 21 april 2016 waren alle partners met een afvaardiging aanwezig in Bologna op het hoofdkantoor van Melius.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de partners de resultaten van onderzoek en ontwikkeling die onderdeel waren van de taken van de afgelopen periode.

projecttbijeenkomst

Vilans presenteerde de resultaten van een internationale analyse van de verschillende ‘Integrated Care Models’ binnen de bij het project betrokken regio’s.

Grupo SSI presenteerde de resultaten van een inventarisatie van onbeantwoorde behoeften van ouderen en mensen met chronische aandoening die thuiszorg ontvangen.

Deze 2 analyses zijn gebruikt om:

  • te komen tot een gezamenlijk besluit over een werkwijze om te komen tot een vernieuwd en verbeterd Europees profiel voor zorgprofessionals in de thuiszorg.
  • de vervolgstappen in het Carevolution project te bespreken.

De nadruk lag hierbij steeds op het nieuwe Europese profiel en de ontwikkeling van curricula en lesmateriaal in de komende maanden.

Andere onderwerpen voor de bijeenkomst betroffen onder meer:

  • wijze van projectmanagement,
  • kwaliteitsgarantie,
  • verspreiding en exploitatie van de opbrengsten.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

proyecto carevolution